MEGA LENS, s.r.o.

vrátime vás v čase ... skutočne

Online objednávanie

Postup online objednávania :
  1. registrácia pacienta - povinné pre online objednávanie (v sekcii registrácia pacientov)
  2. na základe vašej registrácie pacienta vám systém zašle na vami uvedený email vaše heslo
  3. v sekcii "online objednávanie" si vyberiete deň a čas objednania - kliknete na vybraný termín
  4. zadáte meno (váš email) a systémom pridelené heslo
  5. potvrdíte záväznú objednávku
Dôležité :
  1. v reálnom čase môžete mať iba jednu objednávku (tj, po uplynutí termínu objednávky sa môžete objednať opäť)
  2. v prípade, že chcete svoju objednávku zrušiť prosím kontaktujte sestru ambulacie na tel. čísle uvedenom v kontaktoch  
  3. Termíny na očnej ambulancii od 13:30 do 14:30 sú určené prednostnému objednávaniu a je tam účtovaný poplatok podľa platného cenníka
  4. Okrem prednostného objednania sú termíny objednávok orientačné a poradie určuje lekár
 
Váš MEGA LENS s.r.o.
 

ONLINE OBJEDNÁVKY BUDÚ AKCEPTOVANÉ OD 1.8.2019

© copyright 2019 megalens.sk